Apie projektą

 

BioModa – mokslinio tyrimo projektas  ”Kompiuterinių metodų, algoritmų ir įrankių efektyviam sudėtingos geometrijos biojutiklių modeliavimui ir optimizavimui sukūrimas” (angl. Developing computational techniques, algorithms and tools for efficient simulation and optimization of biosensors of complex geometry), kuris finasuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal visuotinės dotacijos priemonę.

2014 m. spalio 6 d. 14 val. įvyko projekto rezultatų viešinimo renginys (programa).

Mokslinio tyrimo vadovas: prof. dr. Romas Baronas.
Projekto vykdytojas: Vilniaus universitetas.

Projekto tikslas – sukurti kompiuterinius metodus, algoritmus ir įrankius efektyviam praktinių, sudėtingos geometrijos biojutiklių modeliavimui (veiksmo imitavimui) ir optimizavimui bei numatyti biojutiklių konfigūracijas, padidinančias biojutiklių stabilumą, jautrumą ir selektyvumą.

Uždaviniai:

  1. Sukurti bendrąjį ir lankstų kompiuterinį modelį, užtikrinantį efektyvų įvairių praktinių sudėtingos geometrijos biojutiklių, kuriuose vyksta daugiapakopės fermentinės reakcijos, modeliavimą.
  2. Sukurti chemometrinius modelius efektyviam analizuojamųjų tirpalų atpažinimui, kurie užtikrintų didesnį praktinių biojutiklių stabilumą, jautrumą ir selektyvumą.

Laukiami rezultatai:

  1. Modelis biocheminiams ir struktūriniams biojutiklių aspektams aprašyti.
  2. Lankstus kompiuterinis modelis, užtikrinantis efektyvų įvairių praktinių sudėtingos geometrijos biojutiklių, kuriuose vyksta daugiapakopės fermentinės reakcijos, modeliavimą.
  3. Chemometriniai modeliai, skirti efektyviai atpažinti analizuojamuosius tirpalus ir pagerinti praktinių biojutiklių stabilumą, jautrumą ir selektyvumą.
  4. Kompiuterinis įrankis, užtikrinantis daugkartinį kompiuterinio modelio vykdymą lygiagrečiųjų ir išskirstytų skaičiavimų tinkle (Grid‘e).

Bendra projekto informacija:

  • Projekto vykdytojas (Priimančioji institucija): Vilniaus universitetas, http://www.vu.lt.
  • Trukmė: 2011-04-01 – 2015-03-31.
  • Sutarties Nr.: VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-073/MTDS-110000-583.
  • Sutartis pasirašyta: 2011-03-24.